<menu> KLAVIR

SVIRANJE KLAVIRA

Klavir je prekrasan instrument koji nagrađuje naše napore kroz veličanstveni zvuk, a sa malo smisla možemo dobiti iz njega nevjerojatne harmonije već nakon nekoliko mjeseci rada.

Na klaviru možemo svirati klasičnu, folk glazbu, popularnu ili komercijalnu glazbu, a također možemo s akordima pratiti pjevanje.

Svaku vrste glazbe nakon ovog obrazovanja drugačije ćete “čuti”, pjesme koje ste već znali i pjevali sada ćete upoznati iz potpuno novog stanovišta.

crni klavir

Nevjerojatan je osjećaj, kada čujete pjesmu na više razina i u mislima vidite, kako se određena pjesma i svira. Stečeno znanje je neophodno i za sviranje klavijatura (sintisajzera).

Na internetu ima puno tekstova, pjesama, kao i notnih zapisa, koje ćete znati svirati sami. Ako imate i smisao za pjevanje, moći ćete pratiti i svoje pjevanje.

ljepotica za klavirom

Paket klavir omogućuje učenje klavira svakome, tko može vježbati  najmanje 20-30 minuta dnevno.

Po notama ili po sluhu svirati ćete i jednostavnije pjesme, koje vam se sviđaju, iako se niste s njima bavili tijekom ovog obrazovanja.

Iznad svega, obrazovanje će vam pružiti dobru osnovu, koja vam omogućava samostalno sviranje i daljnje napredovanje.

Nakon završene posljednje lekcije imat ćete dobar osjećaj za ono što možete učiniti i kako se odlučiti za dalje (možda ste vi ili vaše dijete čak i “skriveni talent”).

U svakom slučaju možete razvijati svoje vještine te dopunjavati svoje znanje i putem interneta.

I vi možete u vašem domu naučiti svirati klavir pomoću video lekcija uz instruktora na daljinu!

become part of our

vision

Talk To Us & We’ll Talk To You!