<menu> VIOLINA

SVIRANJE VIOLINE

Violina je izvanredan instrument, za kojeg na početku trebamo nešto više vježbe i spretnosti ruku, jer se u jednom bitnom detalju razlikuje od ostalih instrumenta u glazbenoj školi u vašem domu, a to je pogađanje intonacije. Ali kad osvojimo tehniku postavljanja prstiju – nema više prepreka za sviranje violine.

Uz malo znanja, lako ćete  impresionirati slušatelje, jer violina nije svakodnevni instrument u našem društvu, kao što je to na primjer gitara i to čini violinu još misterioznijom.

nova violina

Pored pjesama u lekcijama svirati ćete i pjesme koje vam se sviđaju. U svakom slučaju možete razvijati svoje vještine, te dopunjavati svoje znanje i putem interneta ili svirati samo po sluhu.

Na internetu ima dosta tekstova, pjesama, kao i notnih zapisa, koje ćete znati odsvrati sami. Možete se uključiti i u neku glazbenu grupu.

djevojka svira violinu

Paket “Violina – osnovni stupanj” namijenjen je čistim početnicima svih uzrasta, kao i onima koji već nešto pomalo sviraju, ali još nemaju pravi osjećaj.

Paket  može poslužiti i kao odličan dodatak klasičnoj glazbenoj školi, pošto se bavi usporedno klasičnim elementima i komercijalnom glazbom , a u paketu se nalazi  i dodatak (naljepnica) za lakše sviranje.

Nakon završetka 70. lekcije, svirati ćete pjesme, kojima ste se vjerojatno do sada samo divili.

Violina je instrument, kojim možemo svirati klasičnu i narodnu glazbu, a neophodna je kod country glazbe. U lekcijama ima i ponešto komercijalne glazbe, pošto se na violini  može odsvirati i glazba, koju čujemo svaki dan.
 
Nakon završenog obrazovanja vidjeti ćete kako dalje (možda ste vi ili vaše dijete čak i “skriveni talent”).
 

I vi možete u vašem domu naučiti svirati violinu pomoću video lekcija uz instruktora na daljinu!

become part of our

vision

Talk To Us & We’ll Talk To You!